Du er her. #1 - Foreningswebsite > Nyheder > Nu kan du komme på Hygiejnekursus!!!

KURSUS I VILDTSYGDOMME OG HYGIEJNE

FORMÅL:

Kursus opfylder lovkravene i EU forordningen 853-2004, og giver autorisation til videresalg af større vildtmængder til vildthåndteringsvirksomheder. Efter kursus skal kursisten have kendskab til følgende områder:

Vildtlevende vildts normale anatomi, fysiologi og adfærd
Unormal adfærd og patologiske ændringer som følge af sygdomme, miljøforurening eller andre faktorer, der kan påvirke menneskers sundhed, hvis vildtet spises.
Hygiejnebestemmelser og korrekte metoder til håndtering, transport og udtagning af organer m.v. efter aflivning af vildtlevende vildt.
Lovgivning og administrative bestemmelser om dyre - og folkesundhed og hygiejne i forbindelse med afsætning af levende vildt.

HVORNÅR:

TIRSDAG DEN 10. SEPTEMBER 2019 KL. 18.00 TIL 22.00. I klubhuset på flugtskydebanen Præstegårdsvej 31, 6840 Oksbøl

Pris: 400 kr. i prisen er der kaffe m/brød.

Tilmelding til Calle på calletoetrup@hotmail.com. Når de 400 kr er overført til 6237 13340269 er du endelig tilmeldt. Der er kun 25 pladser.(først til mølle)

HUSK JAGTTEGN ELLERS KAN DU IKKE FÅ BEVIS