Ræveregulering i tal

År Dato Antal jægere Antal Ræve Antal Mårhunde
2016 6. februar 16 1  
2016 13. februar 20 3  
2017 4. februar 14 1 Kaj Nielsen  
2017 25. februar 22 0  
2018 3. februar 15 1 Hans Christensen  
2018 24. februar 17 1 Martin Terkildsen  
2019 2. februar 13 0  
2019 17. februar 21 0 1 Jesper Henriksen og 1 Jens Terkildsen
2020 8. februar 19 2 Lars Sørensen og Jens/Ole  
2020 22. februar 21 0  
2021 Corona - -  
2022 5. februar 15 1 Lars sørensen 2 Jens Terkildsen   
2022 19. februar 15 1 Fritz Hansen  
2023 5. februar 16 0  
2023 18. februar 25 1 Søren Ølgaard  
2024        
2024        

 

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/