Du er her. #1 - Foreningswebsite > Om foreningen > Bestyrelsen

 Bestyrelsen i Thorstrup Jagtforening

 

 

Jens_Terkildsen.JPG  Soren_Olgaard.JPG  John_Kristensen.jpg
Formand Næstformand Kasserer
Jens Terkildsen Søren Ølgaard John Kristensen
20 33 32 45 51 60 27 51 50 49 83 71
Mail   Mail
     
 Carsten_Mathiasen.JPG  lars.jpg  Billede-kommer-snart-2.png
Bestyrelsesmedlem Sekretær Suppleant
Carsten Mathiasen Lars L. Andersen Jesper L. Andersen
22 35 59 42 40 64 12 16 22 48 25 15
Mail Mail Mail