Nyheder kreds 4

Nyheder DJ

26. jan. 2022
Naturstyrelsens vision for bl.a. mere natur og friluftsliv på statens arealer har ikke til hensigt at begrænse jagten. For jagt er jo også friluftsliv, siger NST-direktøren.
25. jan. 2022
Erfaringer fra 2021 viste at 55 pct. af de ducktubes som indgik i en undersøgelse, igangsat af Water Fowlers Network, leverede et kuld ællinger.
24. jan. 2022
Fremover skal alle væsentlige dele af et våben registreres i forbindelse med ansøgning om våbentilladelse.
24. jan. 2022
Jagtforeninger kan søge om kompensation for økonomiske tab forårsaget af Covid-19. Der er ansøgningsfrist den 7. marts 2022.
21. jan. 2022
Rotter er no go på det ca. 12 ha store Hou Røn, som er et af statens vildtreservater. Hou Strandjagtforening har påtaget sig opgaven at bekæmpe de små gnavere.

© 2022 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/