Informationer

Historie:

Thorstrup Jagtforening blev oprettet i 1937 med 3 mand i bestyrelsen og 18 medlemmer. Det er ikke alle årene der er blevet skrevet i den gamle protokol, men der er mange gode tiltag gennem årene. Blandt andet har der i mange år været tiltag om rovdysbekæmpelse, men også skydning til lerduer og en rævebane ved Linding-bro har tit været på programmet, dog har det under krigen været svært at få patroner, så der har man skudt fugleskydning med salongevær. 

Aktiviteter i jagtforeningen: 

I dag er vi en jagtforening med ca. 50 medlemmer. Vi afholder i årets løb forskellige aktiviter for at hjælpe både naturen og for at blive bedre jægere. Stadigvæk er skydetræning med både haglgevær og riffel en vigtig ting, så der er så få anskydninger som muligt når jægere går på jagt. Vildtet skal behandles ordentlig og humant. Også plantning og fodring er noget jægerne tager sig af, så der skabes gode vilkår for vildtet. Udsætning af agerhøns og fasaner har vi i mange år givet tilskud til, dog har der de sidste par år ikke været så mange jægere, der har ønsket fasaner til udsætning. I samarbejde med JKF (sammenslutning af jagtforeninger i Varde kommune) har vi jagt i Sdr. Plantage og andre arealer der stilles gratis til rådighed for ung- og nyjægere. Også en stand på dyrskue og andre steder er en opgave der varetages af JKF. Jagtfeltskyning i Oksbøl er også en aktivitet der varetages i samarbejdsudvalget. 

Har du lyst til at være medlem af jagtforeningen er du velkommen til at henvende dig til en i bestyrelsen.

Knæk og bræk

© 2023 - Danmarks Jægerforbund - alle rettigheder forbeholdes

https://www.jaegerforbundet.dk/